Online English Courses


Level 0 - Starter Course 2022

The Starter course English course is made up of 37 lessons. In this course you will: Study and practice the main verb tenses. Use functional expressions in English. Explain your ideas in the past, present and future. Improve your ...

See Course

Tips for improving English skills - Ecorp English

This course equips you with free tips for improving English skills. In particular, you are going to gain various helpful tips to enhance your Reading skills, Listening skills, Speaking skills and Grammar. For Reading skills, you need to pay ...

See Course

BELL’S ENGLISH MOCK TEST 03

LƯU Ý  Form XÁC NHẬN TÀI KHOẢN: https://forms.gle/VrJvwttoeoNJ2H338    Để đảm bảo quyền lợi, bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin trong đường link trước khi bắt đầu làm bài thi nhé. 1. VỀ CHƯƠNG TRÌNH BELL’s English Mock Test là ...

See Course

BELL’S ENGLISH MOCK TEST 02

LƯU Ý  Form XÁC NHẬN TÀI KHOẢN: https://forms.gle/VrJvwttoeoNJ2H338    Để đảm bảo quyền lợi, bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin trong đường link trước khi bắt đầu làm bài thi nhé. 1. VỀ CHƯƠNG TRÌNH BELL’s English Mock Test là ...

See Course

BELL’S ENGLISH MOCK TEST 01

LƯU Ý  Form XÁC NHẬN TÀI KHOẢN: https://forms.gle/VrJvwttoeoNJ2H338    Để đảm bảo quyền lợi, bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin trong đường link trước khi bắt đầu làm bài thi nhé. 1. VỀ CHƯƠNG TRÌNH BELL’s English Mock Test là ...

See Course

30 NGÀY RÈN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO THỰC TẬP SINH

Chương trình đào tạo và huấn luyện hoàn toàn miễn phí trong 30 ngày dành riêng cho các Thực tập sinh tại Tập đoàn Quốc tế Ecorp

See Course

ECORP - IELTS Foundation

     IELTS Foundation   Target Band Score:  4.0 No. of Lessons:        18 Lessons    Course description: IELTS Foundation will focus on the fundamental aspects of the four ...

See Course

ECORP - Pre-IELTS Online

IELTS PREPARATION COURSE PRE-IELTS ONLINE Target Band Score:  3.0 No. of Lessons:        18 Lessons                              Course ...

See Course